صفحه نخست
گرامر موضوعی انگلیسی
تلفظ صحیح انگلیسی
مکالمه در دنیای واقعی
ترانه های انگلیسی
تمرینات تکمیلی تاچ استون
آزمون تعیین سطح
سایت آموزشگاه مجازی
پایگاه آموزش آنلاین زبان انگلیسی (وبلاگ شخصی مهندس علیرضا معتمد)

سوم شخص مفرد در زمان حال ساده :

همانطور که در درسهای گذشته ذکر شد ، افعال سوم شخص در زمان حال ساده با اضافه شدن s (و یا es) به انتهای آنها صرف می شوند. مانند She works (او کار می کند)

توجه: زمانی که انتهای افعال سوم شخص به s , x , o , ch , sh ختم شود ، به انتهای آن es اضافه می گردد. مثال:

wash ► washes 
teach ► teaches 
dress ► dresses 
fix ► fixes

توجه: زمانیکه انتهای افعال سوم شخص به y ختم شود ، y حذف گشته و بجای آن ies به انتهای فعل اضافه می شود. مثال :

cry ► cries 
try ► tries 
study ► studies 
worry ► worries

توجه: اگر انتهای افعال سوم شخص به ay , oy , uy ختم شود ، هنگام اضافه شدن s، بی تغییر می مانند. مثال :

stay ► stays 
buy ► buys 
enjoy ► enjoys

قید تکرار :

قید تکرار برای نشان دادن تکرار فعل در جملات انگلیسی بکار برده می شوند. مهمترین این قید ها عبارتند از:

always, usually, often, sometimes, never

توجه: قید تکرار قبل از فعل اصلی و پس از فعل کمکی در جملات قرار می گیرد. مثال:

I sometimes read the newspaper in the morning. 
I don’t always have breakfast. 
Does he often work on Friday?

توجه: اگر فعل اصلی جمله to be باشد، قید تکرار پس از آن قرار می گیرند. مثال:

He is usually in his office at 9 a.m.

توجه: قید never در جملات منفی بکار برده نمی شود. مثال:

He never watches TV.

کاربرد how often :

در زبان انگلیسی برای پرسیدن تکرار کاری از عبارت How often استفاده می گردد. مثال :

How often do you work? هر چند وقت یکبار کار می کنی 
I always work. من همیشه کار می کنم

حروف اضافه زمان :

حرف اضافه on برای کل روز بکار برده می شود. مثال:

on Friday, on Christmas Day, on my birthday, on 19 May 1979

حرف اضافه in برای قسمتی از روز و همچنین قبل از ماه، سال و فصل بکار می رود. مانند:

in the morning, in the afternoon, in the evening, in January

حرف اضافه at برای مقاطع زمانی از قبیل شب،‌نیمه شب، ظهر، سپیده دم و ... بکار برده می شود. مانند:

at night, at midnight, at noon, at dawn, at midday, at sunrise, at 10 a.m.

توجه: در موارد زیر، حرف اضافه در جملات ذکر نمی شود:

tonight, tomorrow, last week, this morning, every day

+ آموزشگاه مجازی تحلیلگران - علیرضا معتمد ; ۱:۱٢ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٧ بهمن ۱۳٩٢
Item Reviewed: گرامر کتاب American English File درس 3 Description:
Rating: 4.1 Reviewed By: Alireza Motamed
comment نظرات ()


به گروه کلاس درس مجازی زبان انگلیسی تحلیلگران در گوگل پلاس بپیوندید
کلاسهای مکالمه زبان انگلیسی تحلیلگران ( استاد معتمد )
به گروه کلاس درس مجازی زبان انگلیسی تحلیلگران در تلگرام بپیوندید

درباره وبلاگ