صفحه نخست
گرامر موضوعی انگلیسی
تلفظ صحیح انگلیسی
مکالمه در دنیای واقعی
ترانه های انگلیسی
تمرینات تکمیلی تاچ استون
آزمون تعیین سطح
سایت آموزشگاه مجازی
پایگاه آموزش آنلاین زبان انگلیسی (وبلاگ شخصی مهندس علیرضا معتمد)

زمان گذشته ساده :

زمان گذشته ساده برای بیان فعلی استفاده می شود که در گذشته اتفاق افتاده و خاتمه پیدا کرده باشد. مثال :

I worked yesterday.
 من دیروز کار کردم

ساختار زمان گذشته ساده بصورت زیر می باشد:

گذشته فعل اصلی+ فاعل

 

توجه : افعال با قاعده با افزودن -ed به انتهای آنها به فعل گذشته ساده تبدیل می گردند. مانند :

rain ► rained 
work ► worked

توجه : زمانیکه انتهای فعل به e ختم شده باشد، برای ساختن زمان گذشته فعل ، افزودن -d به انتهای آن کافی می باشد. مثال :

exercise ► exercised

توجه : زمانیکه انتهای فعل به y ختم شده باشد و قبل از y حرف بیصدا وجود داشته باشد، y حذف شده و بجای آن ied- قرار می گیرد. مانند :

study ► studied

توجه : زمانیکه انتهای فعل به y ختم شده باشد و قبل از y حرف صدادار وجود داشته باشد، گذشته فعل بصورت عادی yed- نوشته می شود. مانند :

play ► played

توجه : اگر انتهای فعل به حروف صدا دار (a, e, I, o, u) ختم نشود ولی ماقبل آن حرف صدا دار باشد، هنگام اضافه شدن ed- حرف آخر تکرار می شود. مانند :

stop ► stopped

ترکیبهای مختلف جملات زمان گذشته ساده :

همانطور که گفته شد ساختار جملات گذشته ساده بصورت فاعل + گذشته فعل اصلی می باشد. جملات پرسشی گذشته ساده با افزودن did به ابتدای جمله و تبدیل فعل اصلی به وضعیت حال ساده ساخته می شوند. مانند:

Did you watch TV last night?

جملات منفی گذشته ساده نیز با افزودن didn't ماقبل فعل اصلی و تبدیل فعل اصلی به وضعیت حال ساده ساخته می شوند. مانند:

I didn't watch TV last night.

به افعالی از قبیل did فعل کمکی گفته می شود. این افعال جهت ساختن زمانهای مختلف بکار رفته و به تنهایی معنایی ندارند.

توجه : همانطور که گفته شد همیشه از فعل کمکی did در ابتدای جمله برای ساختن جملات پرسشی و از فعل کمکی didn't ماقبل فعل اصلی برای ساختن جملات منفی استفاده می شود. زمانیکه فعل اصلی جمله از ترکیبات be (was / were) باشد، جملات پرسشی و منفی بدون استفاده از did و didn't و بصورت زیر نوشته می شوند. مثال:

I was late. 
I wasn’t late. 
Was I late? 

You were happy. 
You weren’t happy. 
Were you happy?

افعال بی قاعده در زمان گذشته ساده:

افعال بی قاعده در زمان گذشته ساده با اضافه نمودن ed- به انتهای آنها ساخته نشده و ساختار فعل عوض می شود. مثال :

go ► went : 
I went to school. من به مدرسه رفتم

فهرست مهمترین افعال بی قاعده به همراه گذشته آنها عبارتند از:

do ► did انجام دادن 
have ► had داشتن 
go ► went رفتن 
come ► came آمدن 
eat ► ate خوردن 
fly ► flew پرواز کردن 
get ► got بدست‌ آوردن 
give ► gave دادن 
ride ► rode سوار شدن 
say ► said گفتن 
see ► saw دیدن 
sit ► sat نشستن 
stand ► stood ایستادن
leave ► left ترک کردن 
take ► took گرفتن – بردن 
drive ► drove رانندگی کردن

+ آموزشگاه مجازی تحلیلگران - علیرضا معتمد ; ۱:۱۸ ‎ب.ظ ; شنبه ٥ بهمن ۱۳٩٢
Item Reviewed: گرامر کتاب American English File درس 5 Description:
Rating: 4.1 Reviewed By: Alireza Motamed
comment نظرات ()


به گروه کلاس درس مجازی زبان انگلیسی تحلیلگران در گوگل پلاس بپیوندید
کلاسهای مکالمه زبان انگلیسی تحلیلگران ( استاد معتمد )
به گروه کلاس درس مجازی زبان انگلیسی تحلیلگران در تلگرام بپیوندید

درباره وبلاگ